top of page

Компостируем, биоразградим, рециклируем - Каква е разликата?

Всеки от нас, който се стреми да придобие еко навици и да води устойчив начин на живот се е сблъсквал с основни наименования на продуктите или опаковките като биоразградим, рециклируем или компостируем. Важно е да се отбележи, че те имат различно значение, от което зависи как третираме отпадъка си.


Биоразградим е различен от компостируем, а компостируем по-добра опция ли е от рециклируем? Ако и вие си задавате тези въпроси и имате интерес да разберете каква е разликата между тези понятия, които ще намирате все по-често върху ежедневни опаковки, то тази статия е точно за вас!
КОМПОСТИРУЕМ


Методът компостиране става все по-популярен, а компостируемите предмети все по-често срещани като алтернатива (например етикети, стикери, торбички, опаковки и тн). А какво всъщност представлява това?


Чрез компостирането продукти или предмети, като хранителни отпадъци, цветя, дървени материали, памук и т.н., се разграждат до богати на соли вещества. Процесът се случва чрез взаимодействието на микробите с органичния отпадък.


Компостируемите продукти се нуждаят от въглероден диоксид и богата на хранителни вещества почва, за да се разградят. А ако правите това в домашни условия е препоръчително да разбърквате често компостера си, за да улесните процеса.


За съжаление традиционното сметище не предоставя тези условия. Поради тази причина, ако изхвърлите компостируемата си найлонова торбичка в стандартния боклук, тя няма да има нужния въглероден диоксид, за да се разгради и ще се застои на сметището много повече време от предвиденото. За този тип материал са необходими условията на индустриален компостер, затова ако закупуваме компостируеми продукти, трябва да сме наясно как точно да ги третираме, за да получим търсения резултат и промяна в нашите навици.

Повече за възможностите за компостиране в България може да откриете в сайта на фондация “Корен” - https://koren.bg/blog-momentna-snimka-na-kompostiraneto-v-balgariya.
БИОРАЗГРАДИМ


Когато даден продукт е биоразградим, това означава, че той се разгражда и разлага по естествен начин при определени условия с помощта на микроорганизми като бактерии и гъбички.


Важно е да се уточни, че изкуствените или химически произведени продукти могат да се считат за биоразградими, но същевременно не са компостируеми и може да им отнеме години да се разградят. Например, продукти, като биоразградими опаковки, изискват специфични условия за правилно разграждане и има риск да произведат вредни парникови емисии, когато се озоват в депото.

РЕЦИКЛИРУЕМ


Рециклирането е процес, в който даден материал се преработва, за да се преизползват възможно най-много пъти преди да стигне до сметището.


Това, което трябва да вземем под внимание е, че някои материали могат да се рециклират ограничен брой пъти. Най-обичайните и често срещани материали като пластмаса и хартия могат да бъдат рециклирани само няколко пъти преди да станат неизползваеми, а други като стъкло, алуминий и метал могат да се рециклират безкрайно.


Важно е да се отбележи, че след процеса на рециклиране хартията и пластмасата се превръщат в материал, който е по-ниско качество, което лимитира възможностите му за употреба.


Също така някоя пластмаса може да се преработи ("downcycle") в по-издръжливи предмети като пейки или примесена дървесина. За съжаление това все още не е широко разпространен метод и за момента само около 16% от пластмасата в света се рециклира.


Трябва да знаем, че компостируемите и биоразградимите пластмаси не подлежат на рециклиране и могат да замърсят и възпрепятстват процеса, ако бъдат поставени в стандартния кош за рециклиране.


#greenhabitshop #sustainable #zerowastebulgaria #zerowastesofia #noplastic #nawaste #compostable #biodegradable #recycle #reuse #reduce #ecofriendly

bottom of page